A hasonlóság fogalma kapcsolódik az egybevágósági transzformáció, és a középpontos hasonlóság fogalmához. Definíció: Hasonlósági transzformációnak olyan geometriai transzformációt nevezünk, amely középpontos hasonlóság és távolságtartó (egybevágósági) transzformáció egymás utáni elvégzésével (szorzatával) jön létre. A transzformáció sorrendje adott kell legyen. A mellékelt ábrán ABCΔ hasonló az A”B”C”Δ.-höz. Ezt így jelöljük:  ABCΔ∼A”B”C”Δ. Hiszen azTovább

A) Hasonló sokszögek területe. 1. Hasonló sokszögek területeinek arányának vizsgálatát kezdjük a hasonló háromszögekkel. Ha két háromszög hasonló, akkor egybevágósági transzformációk segítségével előállítható olyan helyzet, hogy a két háromszög középpontosan is hasonló, úgy hogy a hasonlóság aránya pozitív legyen. Tekintsünk tehát két középpontosan hasonló háromszöget. Adottnak tekinthetjük a hasonlóság középpontjátTovább

Tétel: A gúla alappal párhuzamos síkmetszetének területe úgy aránylik a gúla alapterületéhez, mint ahogy a síkmetszetnek a gúla csúcsától mért távolságának a négyzete aránylik a gúla magasságához. Jelöléssel: A mellékelt ábra jelölései szerint: t:T=x2:m2. Bizonyítás: A két síkidom –a t alapterületű síkmetszet, és a gúla T területű alaplapja– a gúlaTovább