A hasonlóság fogalma kapcsolódik az egybevágósági transzformáció, és a középpontos hasonlóság fogalmához. Definíció: Hasonlósági transzformációnak olyan geometriai transzformációt nevezünk, amely középpontos hasonlóság és távolságtartó (egybevágósági) transzformáció egymás utáni elvégzésével (szorzatával) jön létre. A transzformáció sorrendje adott kell legyen. A mellékelt ábrán ABCΔ hasonló az A”B”C”Δ.-höz. Ezt így jelöljük:  ABCΔ∼A”B”C”Δ. Hiszen azTovább