Tétel: A gúla alappal párhuzamos síkmetszetének területe úgy aránylik a gúla alapterületéhez, mint ahogy a síkmetszetnek a gúla csúcsától mért távolságának a négyzete aránylik a gúla magasságához. Jelöléssel: A mellékelt ábra jelölései szerint: t:T=x2:m2. Bizonyítás: A két síkidom –a t alapterületű síkmetszet, és a gúla T területű alaplapja– a gúlaTovább