Egyenlet bármely két egyenlőségjellel összekapcsolt kifejezés. Az egyenletet szokás olyan speciális nyitott mondatnak (változó(k)tól függő állítás) is nevezni, amelynek alaphalmaza számhalmaz. Egyenlőtlenségről beszélünk, ha a két kifejezést a kisebb (<), nagyobb (>), nemkisebb (≥), nemnagyobb (≤ ) relációs jelek kapcsolnak össze. Az egyenleteket, egyenlőtlenségeket kétféleképpen is értelmezhetjük. I. Az elsőTovább

Diophantoszi egyenletek nevezzük azokat az egész együtthatós egyenleteket, amelyekben ugyan több ismeretlen is szerepel, mint amennyi egyenlet van, ezek együtthatói egész számok és a megoldásokat is csak az egész számok között keressük. Bár Diophantosz görög matematikusról nevezték el ezeket az egyenleteket, de ő maga nem foglalkozott velük. Ilyen egyenlet példáulTovább

Diophantosz sírfeliratának megoldásában jelöljük valamilyen változóval, mondjuk „x„-el a keresett életkort: A szöveg szerint Diophantosz gyermekkora ​\( \frac{x}{6} \)​ évig, ifjúkora pedig, amikor szakálla kinőtt, ​\( \frac{x}{12} \)​ évig tartott. Esküvője ​\( \frac{x}{7} \)​év múlva volt, és gyermeke született 5 év múlva. Ez a gyermek ​\( \frac{x}{2} \)​ évig élt. HalálaTovább