Kerületi szögek tétele

Tétel:

Egy körben az ugyanazon ívhez tartozó kerületi szögek egyenlők.

Ez a tétel a  kerületi és középponti szögek tételéből következik.

 

Ebből a tételből viszont azonnal következik az a kérdés, hogy mi azoknak a pontoknak az összessége (mértani helye) a síkban, amelyekből egy adott AB szakasz adott a szög alatt látszik?

Tétel:

A síkon azoknak a pontoknak a halmaza, amelyekből egy adott AB szakasz adott (0<a<180°) szög alatt látszik, két szimmetrikus körív  (látókörív).
Az adott szakasz a két szimmetrikus körív közös húrja. Ennek végpontjai nem tartoznak a látószögkörívhez.

α<90°

α=90°. Thalesz kör

α>90°

Látókörívek szerkesztése.

Adott egy AB szakasz és egy α szög.

1. Szerkesszük meg az adott AB szakasz felezőmerőlegesét. Ez áthalad a keresett kör középpontján.

2. Az adott AB szakasz A vagy B végpontjába megszerkesztjük (odamásoljuk) az adott a szöget.

3. Ugyanebben a pontban az új szögszárra (ez a kör érintője) merőlegest emelünk. Ez és az AB szakasz felező merőlegese kimetszi a keresett középpontot. (O1)

4. A kapott O1 pont körül meghúzzuk a az AB látókörívet.

 

 

5. Ezt tükrözve az AB szakasz egyenesére, megkapjuk a látókörív párját.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.