Bevezető feladat Ábrázoljuk és jellemezzük korlátosság és monotonitás szempontjából az: ​\( a_{n}=\frac{n+1}{n-1} \)​ sorozatot! Megoldás A sorozat ábrázolása: A sorozat első néhány eleme: a1=-nincs értelmezve; a2=3; a3=2; a4=5/3; a5=6/4; a6=7/5; a7=8/6≈1,33; a8=9/7≈1,29; a9=10/8; a10=11/9;… A sorozat grafikonját a mellékelt animáció szemlélteti: Számsorozat fogalma A sorozat jellemzése Korlátosság: Mivel a sorozat számlálója mindig nagyobb, mint a nevező és mindTovább

Weierstrass életéről Kiváló német matematikus volt. A középiskola elvégzése után jogásznak tanult. 23 éves korában határozta el, hogy matematikus lesz. A münsteri egyetem elvégzése után gimnáziumi tanár lett, ahol 15 évig tanított. 1854-ben a königsbergi egyetem tiszteletbeli doktora lett. 1844-ben lett a berlini egyetem rendes tanára. Weierstrass matematikai munkásságáról WeierstrassTovább