Az inverz függvény: Legyen adott egy olyan f(x) függvény, amely kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést létesít a Df értelmezési tartomány és az Rf értékkészlet elemei között. Definiáljuk a következő függvényt: f: (R\R–)→ R, f(x)=x2. Ennek függvénynek az értelmezési tartománya most a nemnegatív valós számok halmaza. Ez kölcsönösen egyértelmű hozzárendelést jelent az értelmezésiTovább

A) Két függvény összege; különbsége, szorzata és hányadosa. Definíció: Az f(x) és g(x) függvények összegén; különbségén, szorzatán, hányadosan azt a c(x) függvényt értjük, amely minden x0∈ Df ∩ Dg esetén. · c(x0)=f(x0)+g(x0.) · c(x0)=f(x0)-g(x0). · c(x0)=f(x0)∙g(x0). · c(x0)=f(x0)/g(x0), g(x0)≠0. Megjegyzés:  Az eredmény függvény értelmezési tartománya a két függvény értelmezési tartományának a közösTovább