A feladatban azt kell kideríteni, hogy a piros és a zöld háromszögek felcserélésével hogyan jött létre az 1 területegységnyi kis négyzet. Kezdjük a területek kiszámításával. A piros ADG derékszögű háromszög területe: 8⋅3/2=12 területegység. A zöld GFC derékszögű háromszög területe: 5⋅2/2=5 területegység. A sárga síkidom területe:5⋅1+2⋅1= 7 területegység. A kék színnel jelölt síkidom területe:Tovább

Az egyik legismertebb nevű ókori görög matematikus. Róla nevezték el az egyik legismertebb geometriai, a derékszögű háromszögekre vonatkozó  tételt, a Pitagorasz tételt. Pitagorasz életéről Életét legendák övezik. Szamos szigetéről származott, lehet, hogy föníciai volt. Széles látókörű, a tudományokat művelő, a filozófia és a matematika iránt szenvedélyesen érdeklődő személyiség volt. IsmerteTovább