Az arány szót hallván elsősorban nem, vagy nemcsak matematikai fogalomra gondolunk. Az arány, arányos szavak sokkal tágabban is értelmezhetők. De joggal mondhatjuk, az arányos szó alapvetően pozitív értelmezéssel bír. Ha egy épület, egy test nem arányos, hanem aránytalan, azt nem szoktuk szépnek gondolni. Nem véletlen, hogy Arisztotelész az arányt a szépségTovább

Raffaello ezt a falfestményét II. Gyula pápa megbízásából készítette. A Sanza della Segnaturát, a pápa magánkönyvtárát díszíti. A festményen Raffaello nemcsak a könyvtár polcain szereplő könyvek szerzőit, hanem egymáshoz és tudományágukhoz való viszonyát is ábrázolni akarta.     A kép középpontjában Platón és Arisztotelész alakja látható. A kép jobb alsóTovább