Véges halmaz részhalmazainak száma

Legyen adott egy véges A halmaz. Jelölje n az A halmaz elemeinek a számát: n=|A|.

Például: A={a, b, c, d}. Ekkor |A|=n=4.

Hány részhalmaza van ennek az A halmaznak?

Azt tudjuk, hogy az üres halmaz minden halmaznak részhalmaza, és minden halmaz részhalmaza önmagának.
Szedjük táblázatba az A halmaz lehetséges részhalmazait:

Elemszám Részhalmazok Részhalmazok száma
Nulla elemű halmaz: Ø ={}, az üres halmaz. 1 darab
Egyelemű részhalmazok: {a}, {b}, {c}, {d} 4 darab
Kételemű részhalmazok: {a,b}, {a,c}, {a,d}, {b,c}, {b,d}, {c,d} 6 darab
Háromelemű részhalmazok: {a,b,c}, {a,b,d},{a,c,d}, {b,c,d} 4 darab
Négyelemű (nem valódi) részhalmaz: {a,b,c,d}=A, azaz önmaga 1 darab
Összesen: 16 darab

Most általánosítsunk.

Egy n elemű halmaznak annyi egyelemű részhalmaza van, ahányféleképpen ki lehet választani az n elemből 1-t. Ezt ​\( \binom{n}{1}=n \)​ féleképpen lehet.
Ha a k elemű (k≤n) részhalmazokat nézzük, ebből annyi van, ahányféleképpen ki lehet választani az n elemből k darabot, azaz \( \binom{n}{k} \)​ féleképpen.
Célszerű most is egy hasonló táblázatot készíteni:

Részhalmaz elemeinek száma Részhalmazok száma.
Nullaelemű halmaz  Ø={}, az üres halmaz: \( \binom{n}{0}=1​ \)
Egyelemű részhalmaz: \( \binom{n}{1} =n \)
Kételemű részhalmaz: \( \binom{n}{2}=\frac{n·\left(n-1 \right) }{2} \)
….
k elemű részhalmaz: \( \binom{n}{k} \)
n elemű (nem valódi) részhalmaz: \( \binom{n}{n} =1 \)

Részhalmazok száma ezek összege:

\[ \sum_{k=0}^{n}{\binom{n}{k} }​= \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} +…+\binom{n}{k})+…+ \binom{n}{n} \]

A kérdés úgy is feltehető, hogy mennyit ér a binomiális együtthatók összege?
Induljunk ki a binomiális tételből:

Ha a binomiális tételben szereplő a és b változók helyére 1-t írunk:

\[ \left(1+1 \right) ^{n}= 2^{n}=\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} +…+\binom{n}{k})+…+ \binom{n}{n} \]

Ez tehát azt jelenti, hogy egy n elemű véges halmaznak 2n számú részhalmaza van.

Feladat:

Hány elemű az a halmaz, amelynek legalább ezerrel több részhalmaza van, mint ahány eleme?

(Összefoglaló feladatgyűjtemény 164. feladat.)

Megoldás:

Jelölje most x a keresett halmaz elemeinek a számát. Ennek a halmaznak a fenti tétel értelmében 2x számú részhalmaza van.
A feladat kérdése a következő egyenlőtlenségben írható fel:
Részhalmazok száma 2x elemek száma+1000.
Azaz:  2x ³ x+1000.

Ezt az egyenlőtlenséget hagyományos középiskolai algebrai eszközökkel nem tudjuk megoldani. Ha azonban végigfutunk 2 egész kitevőjű hatványain, „hamar” megtaláljuk azt a kitevőt, amelyre a fenti egyenlőtlenség teljesül:

21=2; 22=4; 23=8; 24=16; 25=32; 26=64; 27=128; 28=256; 29=512; 210=1024.

210=1024 > 10+1000=1014.

Eredmény:

x≥10, mert minden olyan halmaz, amelynek legalább 10 eleme van, annak legalább 1000-el több részhalmaza van, mint amennyi az elemeinek száma.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.