Egy szakasz felezőpontjának illetve harmadoló pontjának koordinátái

Szakasz felezési pontjának meghatározása.

Adott az (xy) koordinátasíkon az A pont, helyvektora ​\( \vec{a} \)​, B pont helyvektora ​\( \vec{b} \).
Az AB szakasz F felezőpontjának helyvektora ​\( \vec{f} \). Ezt úgy kapjuk meg, ha az A pont helyvektorához hozzáadjuk az ​\( \overrightarrow{AB} \)​ vektor felét.
A mellékelt ábrán olvasható levezetés eredménye:

Az F pont helyvektora egyenlő az A és B pontok helyvektorainak összegének a felével.

Az A és B pontok koordinátáinak ismeretében az ​\( \vec{f}=\frac{(\vec{a}+\vec{b})}{2} \)​ vektoregyenletből kiszámíthatjuk az F felezési pont koordinátáit.

Ha A(x1;y1) és B(x2;y2)=> ​ ​\( \overrightarrow{OA} \)​= \( \vec{a} \)​(x1;y1), ​\( \overrightarrow{OB} \) =​\( \vec{b} \)(x2;y2), akkor ​\( \overrightarrow{OF}=\vec{f}=\left(\frac{x_{1}+x_{2}}{2};\frac{y_{1}+y_{2}}{2} \right) \)​.

Tehát a felezési pont koordinátái a határoló pontok megfelelő koordinátáinak számtani közepével egyenlők.  

Szakasz harmadoló pontjának meghatározása:

Adott az (xy) koordinátasíkon az A pont, helyvektora ​\( \vec{a} \)​, B pont helyvektora ​\( \vec{b} \).
Az AB szakasz H1 (A-hoz közelebbi) harmadoló pontjának helyvektora ​\( \vec{h} \)1. Ezt úgy kapjuk meg, ha az A pont helyvektorához hozzáadjuk az vektor harmadát.
A mellékelt ábrán olvasható levezetés eredménye.A H1 pont helyvektorát megkapjuk, ha az A pont helyvektorának kétszereséhez hozzáadjuk a B pontok helyvektorát, és az így kapott vektor 1/3 részét vesszük.

Az A és B pontok koordinátáinak ismeretében az ​\( \vec{f}=\frac{(2\vec{a}+\vec{b})}{3} \)​ vektoregyenletből kiszámíthatjuk az H1 harmadoló pont koordinátáit.

Ha A(x1;y1) és B(x2;y2)=> ​ ​\( \overrightarrow{OA} \)​= \( \vec{a} \)​(x1;y1), ​\( \overrightarrow{OB} \) =​\( \vec{b} \)(x2;y2), akkor ​\( \overrightarrow{OH_{1}}=\vec{f}=\left(\frac{2x_{1}+x_{2}}{3};\frac{2y_{1}+y_{2}}{3} \right) \)​.

Szakasz adott arányú osztása:

A harmadoló pont meghatározásához hasonlóan lehet egy adott szakaszt adott m:n arányban felosztani.

Az AB szakasz m:n arányú P osztópontjára, az egyes szakaszhosszúságokra: AP:PB=m:n.
Azaz AP:(AB-AP)=m:n. Ebből n⋅AP=m⋅(AB-AP) => n⋅AP+m⋅AP=m⋅AB => AP⋅(n+m)=m⋅AB. Tehát AP=m⋅AB/(m+n).

Így a P pont p helyvektorának felírásához a következő vektoregyenletet lehet felírni: p=a+m(b-a)/(m+n)
Itt az a vektor az A pont, a b vektor a B pont helyvektora, (​\( \vec{b} \)​-​\( \vec{a} \)​ vektor pedig az A pontból a B pontba mutató szabadvektor.

Így a P pont helyvektorának felírásához a következő vektoregyenletet lehet felírni: ​\( \vec{p}=\vec{a}+\frac{m(\vec{b}-\vec{a})}{m+n} \)​.
Itt az ​\( \vec{a} \)​ vektor az A pont, a \( \vec{b} \)​ vektor a B pont helyvektora, (​\( \vec{b} \)​-​\( \vec{a} \))​ vektor pedig az A pontból a B pontba mutató szabadvektor.

A fenti vektoregyenletet átalakítva (közös nevezőre hozva): ​\( \vec{p}=\frac{(m+n)\vec{a}+m(\vec{b}-\vec{a})}{m+n} \)​.

Zárójelek felbontása után: ​\( \vec{p}=\frac{m\vec{a}+n\vec{a}+m\vec{b}-m\vec{a}}{m+n} \)​.

Összevonásokkal a kapott vektoregyenlet: ​\( \vec{p}=\frac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n} \)​.

Ennek alapján A és B pontok koordinátáinak ismeretében a P pont első (x) koordinátája:  ​\( x=\frac{nx_{1}+mx_{2}}{m+n} \)​ és a P pont második (y) koordinátája:   ​\( y=\frac{ny_{1}+my_{2}}{m+n} \)​.

Ha A(x1;y1) és B(x2;y2)=> ​ ​\( \overrightarrow{OA} \)​=\( \vec{a} \)​(x1;y1), és ​\( \overrightarrow{OB} \) =​\( \vec{b} \)(x2;y2), akkor ​\( \overrightarrow{OP}=\vec{p}\left(\frac{nx_{1}+mx_{2}}{m+n};\frac{ny_{1}+my_{2}}{m+n} \right) \)

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.