Goldbach német matematikus 1742-ben írta Euler-nek, hogy szerinte minden 5-nél nagyobb természetes szám előállítható három prímszám összegeként. Euler válaszában leírta, hogy ennek bizonyításához elegendő lenne belátni, hogy minden páros szám felbontható két prímszám összegére. Ez az un. Goldbach-sejtés. Például 12=7+5; 20=7+13; 98=19+79; stb. A sejtést számítógéppel egyre nagyobb természetes számokigTovább