Állítás: Az egyes nevezetes közepek között a következő relációk érvényesek adott  nem-negatív valós számok esetén: Harmonikus közép (H) ≤ Geometria közép (G)≤ Számtani közép (A)≤ Négyzetes közép. Egyenlőség csak egyenlő számok esetén áll fenn. Formulával (két szám esetére): ​\( H(a;b)=\frac{2ab}{a+b}≤G(a;b)=\sqrt{a·b}≤A(a;b)=\frac{a+b}{2}≤N(a,b)=\sqrt{\frac{a^{2}+b^{2}}{2}} \)​​ A számtani és mértani közép közötti  ​\( G(a;b)=\sqrt{a·b}≤A(a;b)=\frac{a+b}{2} \)​ összefüggés bizonyításátTovább