Definíció: A négyszög szemközti oldalainak felezési pontját összekötő szakaszokat a négyszög középvonalának nevezzük. A mellékelt ábra szerint az ABCD négyszög középvonalai az F1F3 és az F2F4 szakaszok. Paralelogramma középvonala Tétel: A paralelogramma két szemközti oldalának felezőpontját összekötő középvonala párhuzamos és egyenlő hosszúságú a másik két oldallal. A mellékelt ábra jelöléseiTovább