Paralelogramma, trapéz illetve háromszög középvonala

Definíció:

A négyszög szemközti oldalainak felezési pontját összekötő szakaszokat a négyszög középvonalának nevezzük.
A mellékelt ábra szerint az ABCD négyszög középvonalai az F1F3 és az F2F4 szakaszok.

Paralelogramma középvonala

Tétel:

A paralelogramma két szemközti oldalának felezőpontját összekötő középvonala párhuzamos és egyenlő hosszúságú a másik két oldallal.

A mellékelt ábra jelölései szerint:
F1F2||AB||DC és F1F2=AB=DC.

 Bizonyítás:

Mivel AD||BC és AD=BC, ezért AF1||BF2 és AF1=BF2, tehát az ABF1F2 és a F1F2CD négyszögek paralelogramma.
Ezért F1F2||AB||DC és F1F2=AB=DC.

Trapéz középvonala:

Definíció:

A trapéz olyan négyszög, amelyeknek van két párhuzamos oldala. A másik két oldalt a trapéz szárainak mondjuk.

Tétel:

A trapéz két szárának felezési pontjait összekötő középvonala párhuzamos a trapéz párhuzamos oldalaival, és hossza a párhuzamos oldalak hosszának számtani közepe

A mellékelt ábra jelölései szerint:
F1F2||AB||CD és ​\( F_{1}F_{2}=\frac{AB+CD}{2} \)​.

Bizonyítás:

Tükrözzük a trapézt az egyik szár felezési pontjára. (Az ábrán az F2-re). A tükrözés következtében paralelogrammát kapunk. (az AD’A’D) Ennek a paralelogrammának az AD’ és A’D oldalai a trapéz párhuzamos oldalainak összegével egyenlő. AZ AD’A’D paralelogrammában F1F’1=AD’=AB+DC. Másrészt F1F’1=2F1F2. Így a fenti állítást kaptuk: \( F_{1}F_{2}=\frac{AB+CD}{2} \)​.

Háromszög középvonala:

Definíció:

A háromszög középvonala a háromszög két oldalának felezési pontját összekötő szakasz.

Tétel:

A háromszög bármelyik középvonala párhuzamos a harmadik oldallal és a középvonal hossza fele a harmadik oldal hosszának.

A mellékelt ábra jelölései szerint:
F1F2||AB és 2F1F2=AB
F1F3||BC és 2F1F3=BC
F3F2||AC és 2F3F2=AC.

Bizonyítás:

Azt akarjuk igazolni, hogy F1F2||AB és 2F1F2=AB.

Tükrözzük a háromszöget az egyik, jelen esetben az F2 felezési pontjára. Mivel F2 felezési pont, a B és C pontok egymás tükörképei. A tükrözés következtében az AC szakasz képe az BA’ szakasz, az AB szakasz képe pedig a CA’ szakasz lesz, és AC||BA’, AB||CA’.
Így tehát az ABC háromszögből az ABA’C paralelogrammát kaptuk. Ennek középvonala F1F’1, és a tükrözés következtében F1F2 =F2F’1, tehát 2F1F2=F1F’1.

A paralelogramma középvonala párhuzamos és egyenlő a szembelévő oldallal, ezért F1F’1||AB, és F1F’1=AB.
Tehát F1F2||AB, és 2F1F2=AB.

És ezt kellett bizonyítani.

Tétel:

A négyszögek oldalfelező pontjai egy paralelogrammát határoznak meg.

Az állítás szerint a mellékelt ábrán az ABCD négyszögben F1F2F3Fparalelogramma.

Bizonyítás:

Mivel a négyszög F1F2 középvonala az ABC háromszögnek is középvonala, ezért F1F2||AC és 2F1F2=AC.

Ugyanígy a négyszög F4F3 középvonala az ACD háromszögnek is középvonala, ezért F4F3||AC és 2F4F3=AC. Így tehát F4F3||F1F2 és F4F3=F1F2.

Tehát az F1F2F3F4 oldalfelezési pontok által meghatározott négyszög paralelogramma.

Feladat:

Egy síknégyszög oldalfelező pontjai rombuszt alkotnak.
Mi állítható e négyszögről?

(Összefoglaló feladatgyűjtemény 1738. feladat.)

Megoldás:

A négyszög középvonala párhuzamos a négyszög átlójával és hossza az átló fele. A mellékelt ábra jelölései szerint: 2F1F4=BD és 2F1F2=AC.
Mivel a középvonalak egy rombusz oldalai, ezért egymással egyenlők, következésképpen a négyszög átlói is egyenlők. Azaz mivel F1F4=F1F2, ezért AC=BD.

A válasz tehát: Az ilyen négyszögek átlói egyenlő hosszúságúak.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.