Definíció: A középpontos tükrözésnél adott a síkban egy pont, a tükrözés középpontja. Az adott (O) pontra vonatkozó középpontos tükrözés az O ponthoz önmagát, minden más (P) ponthoz azt a képpontot (P’) rendeli, amelyre az O pont a PP’ szakasz felezési pontja. A középpontos tükrözés kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés a sík pontjaiTovább