1. A legismertebbek az un. közepek között fennálló egyenlőtlenségek: Harmonikus közép≤Számtani közép≤Mértani (Geometriai) közép≤Négyzetes közép. Formulával (két nem-negatív) valós szám esetén): H(a;b)≤G(a;b)≤A(a;b)≤N(a;b), ahol a;b∈ℝ​; a≥0; b≥0. Ezeket az egyenlőtlenségeket értelmezhetjük nemcsak két, hanem több valós számra is. A közöttük fennálló egyenlőtlenségek igazolását itt találhatjuk. 2. Az alábbi egyenlőtlenség a következőképpen szól: Bármely nullától eltérőTovább