Tetszőleges szög kotangensének definíciója: Tetszőleges szög kotangense a szög koszinuszának és szinuszának hányadosával egyenlő. Formulával: ​\( ctgα=\frac{cosα}{sinα}, \; sinα≠0; \; α≠0+k· π , \; k∈ℤ \)​. A definíciónak geometriai értelmezést is tudunk adni. Egy szög kotangense, a koordinátasíkon annak a pontnak az x koordinátája, amelyet az adott szöggel elforgatott egységvektor egyeneseTovább