Bolyai-Lobacsevszkij-geometria a hiperbolikus geometria. A geometria axiomatikus felépítését még az ókorban Eukleidész teremtette meg. Az ő általa kidolgozott euklideszi axiómarendszer ma is érvényes. Ebben az axiómarendszerben 9 axiómát és 5 posztulátumot (mai felfogás szerint ezek is axiómák) fogalmazott meg. Ezek között egyetlen egy van, amely régóta vita tárgya a matematikusok körében.Tovább

Bolyai János életéről Sajnos hazánk e világhírű tudósáról egyetlen kép sem maradt fenn. Elterjedt róla ugyan egy fénykép de erről azonban kiderült, hogy nem őt ábrázolja. (lásd még Dr. Kántor Sándorné: Milyen volt Bolyai János, avagy van-e kép Bolyai Jánosról? KÖMAL 2002/1). Ma már komoly kísérletek történtek egy Bolyai Jánosra emlékeztetőTovább

Ez az a fénykép, amely sokáig úgy szerepelt a nyilvánosság előtt, mintha Bolyai János arcképe lenne. Ma már tudjuk, hogy nem őt, hanem valószínűleg a 16 éves Nietzsche-t ábrázolja 1860-ból, Bolyai János halálának évéből. Bolyai János rekonstruált arcképe Márkos Ferenc amerikai festőművésznek a korabeli dokumentumok alapján megalkotott festménye Bolyai Jánosról.Tovább