1.) A statisztikában az adatok jellemzésének egyik fontos szempontja az adatok átlagának (számtani közepének) kiszámítása. A diákok legtöbbje kiszámolja a tantárgyi eredményeinek átlagát. Persze ugyanezt a tanárok is megteszik. Az átlag egy fontos jellemzője lehet egy adott teljesítménynek. Egy számsokaság átlaga úgy kapható meg, hogy az adatokat összeadjuk és az összegetTovább