Bayes, Thomas

Thomas Bayes életéről

1702.-1761.04.17.

Angol pap és matematikus. 1719-től az Edinburghi Egyetemen hallgatott logikát és teológiát. 1734 körül költözött Kentbe. Itt a Mount Sion kápolna lelkésze volt, egészen 1751-ig. Életében két művet írt. Egy teológiai és egy matematikai tárgyút. Teológiai könyvének címe:
„Isteni Jóindulat, avagy egy Kísérlet Annak Bizonyítására, hogy az Isteni Gondviselés és Kormányzás Célja a Teremtményei Boldogsága”.

Az 1740 körül íródott matematikai tárgyú könyve csak halála után került nyilvánosságra. Feltételezik, hogy Bayes-t ennek a művének  köszönhetően választották meg a Royal Society tagjává 1742-ben, mivel életében nem publikált más matematikai témájú művet. Utolsó éveiben valószínűségszámítással foglalkozott.

Londonban, a Bunhill Fridge temetőben helyezték örök nyugalomra.

Bayes matematikai munkásságáról

Bayes halála után 1763-ban véletlenül került elő az a műve amely a „Kísérlet egy valószínűség-számítási probléma megoldására” címet viselte és amely a feltételes valószínűség szorzási szabályát és a teljes valószínűség tételét használja fel. Ez a tétel az un. Bayes-tétele.  Ez a tétel a matematikai statisztika egyik alaptétele.

Bayes így definiálta a valószínűséget: „Egy esemény valószínűsége az arány aközött, hogy mi az elképzelés, attól függően, hogy az eseménynek milyen lehetséges kimenetelei lehetnek, valamint a várt dolog értéke között a megfigyelt következtetések alapján.”

Bayes tétele

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.