Definíció: A parabola azoknak a pontoknak az összessége (mértani helye) a síkban, amelyek a sík egy adott egyenesétől (vezéregyenes) és a sík egy adott (a vezéregyenesre nem illeszkedő) pontjától (fókusz) egyenlő távolságra vannak. A parabolát azonban a körhöz hasonlóan kúpszeletként is definiálhatjuk. Parabolát kapunk, ha egy forgáskúpot olyan síkkal metsszünk,Tovább