Riemann életéről Riemann a XIX. század egyik jelentős német matematikusa volt. Egy falusi pap fia volt és kezdetben apja nyomdokait követve teológusnak készült. Később  Göttingenben érdeklődése a matematika felé fordult. 1851-ben a göttingeni egyetemen doktorált, majd 1854-ben egyetemi magántanár lett. 33 éves korában Dirichlet utóda lett az egyetemi tanszéken. Sokat betegeskedett. Fiatalon, 40Tovább

Venn nevét elsősorban a halmazok közötti kapcsolatokat ábrázoló un. Venn diagramokról ismerjük. Venn életéről: Brit matematikus. John Venn 1857-ben Cambridge-ben végzett a Gonville és Caius College-ban, ahol teológiát és bölcsészetet tanult. Néhány évig lelkészként dolgozott, majd 1862-ben visszatért ugyanabba az intézménybe, és erkölcstant kezdett oktatni. Ebben az időben kezdett teTovább

Cantor a modern matematika egyik nagy úttörője,  a halmazelmélet egyik magalapozója. Cantor életéről: Német matematikus. Édesapja gazdag kereskedő volt, aki Szentpétervárott telepedett le. Georg Cantor itt született. 11. éves korában a család a Majna melletti Frankfurtba költözött. Cantor már a wiesbadeni évek alatt megkedvelte a matematikát, de édesapja a nagyobbTovább

Klein életéről: Német matematikus Düsseldorfban született. Göttingenben együtt dolgozott Hilberttel. Ők tették igazán neves intézetté az itteni egyetemet. Göttingenben halt meg 76 éves korában. Klein munkásságáról: Munkásságát a nem euklideszi geometriák, a folytonos csoportok, az egyenletek algebrai elmélete, az elliptikus függvények és az autómorf függvények területén elmélete területén fejtette ki.Tovább

Peano nevét elsősorban az aritmetika axiómarendszerének megalkotójaként ismerjük. Peano életéről: Olasz matematikus, a torinói egyetemen tanított. Peano munkásságáról: A matematika axiomatikus felépítéséhez nagy mértékben járult hozzá a természetes számokra vonatkozó, az  aritmetika alapjait képező axiómák megfogalmazásával, amelyet 1889-ben jelentetett meg. Lásd még: https://hu.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_PeanoTovább

Talán Hilbert volt az utolsó olyan matematikus, aki a matematika szinte valamennyi szakterületén nagyot alkotott. Hilbert életéről Világhírű német matematikus. Königsbergben (ma Kalinyingrád) született. Gimnáziumi és egyetemi tanulmányait is itt végezte. Königberghez kötődik Goldbach, aki szintén itt született és Euler a königsbergi hidak problémája kapcsán. 1895-ben a göttingeni egyetemre kerülTovább

Róla nevezték a 9. és a 10. osztályosok országos matematikai versenyét. Arany Dániel életéről Mint fiatal középiskolai tanár Győrben kezdte pályafutását. Később Budapestre került. A második világháború vége felé a nyilasok gyilkolták meg feleségével együtt. Arany Dániel  munkásságáról 1894-ben Győrben indította el a Középiskolai Matematikai Lapokat. Franciaországot kivéve sehol nemTovább

Matematikusként és pedagógusként is eredményes volt. Az ő nevét viseli  egy középiskolásoknak rendezett matematika verseny. Kürshák József életéről Budán született, 1881-ben kezdte meg tanulmányait a műegyetem tanárképző szakán. Itt figyelt fel rá Kőnig Gyula és az ő biztatására kezdte el matematikai kutatásait. Doktorátusát a budapesti tudományegyetemen szerezte meg. Ezután Rozsnyón,Tovább

Bolyai János után talán ő a legismertebb magyar matematikus. Neumann János a számítógépek atyjának is nevezhetjük mivel ő fogalmazta meg a  számítógépek mai napig érvényben lévő alapelveit. Neumann János életéről Budapesten született. Édesapja bankár volt, hárman voltak testvérek. Ő volt a legidősebb. Rendkívüli képességekkel rendelkezett. Abszolút emlékezőtehetsége volt. Képes voltTovább

Orosz matematikus. A valószínűségszámítás axiómái az ő nevéhez kötődnek. Kolmogorov életéről Oroszországban, Tambov városában született. Tizenévesen „örökmozgó gépet” tervezett, melynek hibáit olyan ügyesen rejtette el, hogy középiskolai tanárai nem tudták azokat felfedezni. 1910-ben, a nagynénje örökbe fogadta, majd Moszkvába költöztek, ahol 1920-ban érettségit szerzett. Híres volt széles körű műveltségéről. 1925-ben diplomázott a Moszkvai ÁllamiTovább