​Az embereket mindig izgatták a gigantikus, vagy éppen nagyon pici számok, méretek. Gondoljunk csak a mesék óriásaira, törpéire, Liliputra. Számóriások A középiskolában rendszeresen használt Matematikai Feladatgyűjtemény I. kötet II. fejezetének 1. feladata a következőképpen szól: Írjuk fel a három darab a) kettes b) hármas c) ötös segítségével megalkotható legnagyobb természetesTovább

Ilyen típusú alakzatokat alig húsz éve ismerünk. A nyolcvanas évek elején indultak hódító útjukra egy véletlen folytán. Mandelbrot lengyel származású, USA-ban élő matematikus, miközben számításait geometriailag illusztrálta számítógépén, olyan furcsa mértani alakzatra lett figyelmes, amely minden korábbitól különbözött. Sokáig azt hitte, számítógépe meghibásodott, azért adja a szokatlan kimenetet. Hétköznapi fogalmazássalTovább