Tétel: Bármely háromszögben az egyik oldal négyzetét megkapjuk, ha a másik két oldal négyzetének összegéből kivonjuk e két oldal és az általuk közbezárt szög koszinuszának kétszeres szorzatát. Formulával: ​\( c^{2}=a^{2}+b^{2}-2·a·b·cosγ \)​. Bizonyítás: Irányítsuk a háromszög oldalait az ábrán jelölt módon. Az „a” oldal az ​\( \vec{a} \)​ vektor, „b” oldal a ​\(Tovább