Egyenes iránytangense

Definíció:

Az (xy) koordinátasíkon az egyenes irányszöge az egyenesnek és az x tengelynek a hajlásszöge. Jelöljük ezt α -val. Ekkor α∈ [90° ;-90° ). 

Definíció:

Az (xy) koordinátasíkon az egyenes irányszögének tangensét (ha létezik, azaz ≠ 90°) az egyenes iránytangensének nevezzük.

Definíció:

Az (xy) koordinátasíkon az egyenes irányvektora bármely, az egyenessel párhuzamos nem nullvektor. ​\( \vec{v}=(v_{1};v_{2}) \)​, ​\( |\vec{v}|≠0 \)​.

Az y tengellyel párhuzamos egyenesnek van irányszöge: α =90°, de mivel tg90° nincs, ezért nincs iránytangense ennek az egyenesnek.
Az egyenes iránytangense meghatározható az irányvektor koordinátáiból: ​\( tgα=\frac{v_{2}}{v_{1}}, \; ahol \; v_{1}≠0 \)​.

A v1=0 esetben az egyenes párhuzamos az y tengellyel, tehát irányszöge α=90°.
Az egyenes iránytangensét szokás az egyenes meredekségének is nevezni.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.