Ennek a tételnek a bizonyítása a csonkagúla térfogatának a levezetésének menetét követi.

A csonkakúp térfogatának meghatározásánál a következőket használjuk fel:

A csonka kúp térfogatának meghatározásánál egy teljes kúpból indulunk ki. Ennek felső részéből levágunk egy kisebb, az eredetihez középpontosan hasonló kúpot.

Jelölések:

Csonka kúp: R alapkör sugara,  r: fedőkör sugara, m csonka kúp magassága, V térfogat.
Eredeti teljes kúp: R kör sugara, M kúp magasság, V1 térfogat, ahol: ​\( V_{1}=\frac{R^2· π ·M}{3} \)​.

Hozzá középpontosan hasonló, levágott kiskúp: r kör sugara, M-m kúp magasság, V2 térfogat, ahol: ​\( V_{2}=\frac{R^2· π ·(M-m)}{3} \)​.

Mivel a levágott kis kúp és az eredeti teljes kúp középpontosan hasonló, ahol a hasonlóság középpontja az eredeti kúp csúcsa, és jelöljük a hasonlóság arányát λ-val.

Felhasználva a hasonló sokszögek területeire és a hasonló testek térfogataira szóló tételt:

\( λ=\frac{m_{1}}{m_{2}} \; és \; λ^2=\frac{T}{t} \; valamint \; λ^3=\frac{V_{1}}{V_{2}} \) azaz

\( λ=\frac{R}{r}, \; λ=\frac{M}{M-m} \; és \; λ^2=\frac{R^2}{r^2} \; valamint \; λ^3=\frac{V_{1}}{V_{2}} \)​, azaz R=λ⋅r, M=λ⋅(M-m) és V13⋅V2.

V=V1-V2 egyenlőségből
V=λ3⋅V2-V2. Itt V2-t kiemelve: V=V23-1).
3-1)-t szorzat alakba írva: V=V2(λ-1)(λ2+λ+1), de V2-t helyettesítve: V=r2π(M-m) (λ-1)(λ2+λ+1)/3 adódik.
Itt (λ-1) tényezőt (M-m)-el, a (λ2+λ+1) tényezőt pedig r2– tel szorozva: V=π [(λ(M-m)-(M-m)]( λ2r2+λr2+ r2)/3.

Felhasználva, hogy λ⋅(M-m)=M és, λr=R miatt λ⋅r2=R⋅r kapjuk hogy V=π [(M-(M-m))](R2+Rr+r2)/3 alakot kapjuk. Ebből:

\( V=\frac{m· π ·(R^2+R·r+r^2)}{3} \)​.

És ezt kellett bizonyítani.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.