Állítás: Legyen S1 és S2 síkok hajlásszöge α és az S1 síkban fekvő t1 területű háromszög S2-re merőleges vetületének területe t2. Ekkor t2=t1⋅ cosα. A tétel bizonyítását három lépésben fogjuk végezni. 1. Feltételezzük, hogy a háromszög egyik oldala illeszkedik a két sík metszésvonalára 2. Feltételezzük, hogy a háromszög csak egyikTovább