A valószínűségeloszlás fogalma. A valószínűségi változóval, mint a kísérlet kimenetelének numerikus jellemzőjével összefüggésben elsősorban az érdekel minket, hogy a lehetséges értékeket milyen valószínűséggel veszi fel. Egy lövész mesterségbeli tudására nyilván az a jellemző, hogy milyen valószínűséggel ér el 10-es; 9-es stb. találatot. Ha ξ–vel jelöljük találat értékét jelző valószínűségi változót,Tovább

Feladat: Két kockával 100-szor dobtunk. A kapott számpárokhoz (elemi eseményekhez) hozzárendeljük a dobott számok összegét. Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes összegek előfordulásának gyakoriságát. Számítsuk ki a kapott összegek átlagát és szórását! Megoldás: Készítsünk táblázatot és a statisztikában megismert módon végezzük el a számításokat! A táblázatban szereplő adatok: Adatok: aTovább