Mi a közös az alábbi sorozatokban? a) a1=3; an=an-1+n.  (n>1) b) b1=2, b2=3, bn=bn-1⋅√2+bn-2⋅sin(π/4).  (n>2) c) c1=1, c2=1, cn=cn-1+cn-2. (n>2) Mindhárom esetben az első (néhány) tag közvetlenül (explicit módon) lett megadva. A további tagok definíciójánál hivatkozunk az előző tagra vagy tagokra. Az ilyen sorozatok az un. rekurzív sorozatok. Az egyikTovább