Van-e megoldása az egész számok körében az xn+yn=zn  egyenletnek?  Ez a probléma már régóta izgatta a matematikusokat. Az x2+y2=z2  egyenlet Pitagorasz tételét jelenti, ahol x, y egy derékszögű háromszög befogóinak oldalhosszúságait, z pedig az átfogó hosszúságát jelenti, tehát pozitív valós számok. Az olyan pozitív egész számokat, amelyek kielégítik a Pitagorasz tételt,Tovább