Tétel: A háromszög három oldalfelező merőlegese egy pontban metszik egymást. Bizonyítás: Tudjuk, hogy egy adott szakasz felező merőlegese azoknak a pontoknak a halmaza, amelyek egyenlő távolságra vannak a szakasz két végpontjától. Húzzuk meg a mellékelt ABC háromszög AB illetve BC oldalainak felezőmerőlegesét. Az AB oldal felezőmerőlegese (fc) és a BCTovább