Tétel: A háromszög belső szögfelezője a szemközti oldalt a szomszédos oldalak hosszának arányában osztja két részre. A mellékelt ABC háromszögben az A csúcsnál lévő α szög felezője a szemközti oldalt a D csúcsban metszi.  A bizonyítandó állítás: CD:DB=AC:AB Bizonyítás: Hosszabbítsuk meg az AB=c oldal egyenesét A csúcson túl.    Tovább