1. Szinusz függvény deriváltja: Határozzuk meg az f(x) = sin(x) függvény derivált függvényét! Ez most is három lépésben történik. 1.1 A differenciahányados felírása 1.2 A differenciálhányados kiszámítása. 1.3 A derivált függvény meghatározása 1.1 A differenciahányados felírása: ​\( \frac{sin(x)-sin(x_0)}{x-x_0} \)​ . (x≠x0) Két szög szinuszának különbségét szorzattá alakítása összefüggés:​\( sinα-sinβ=2·sin\frac{α-β}{2}·cos\frac{α+β}{2}. \)​ EztTovább

Cauchy életéről Francia mérnök és matematikus. École Polytechnique-ben a mérnökképzés jeles iskolájába járt majd   mérnökhallgatóként az École des Ponts et Chaussées-n folytatta mérnöki tanulmányait út és hídépítés valamint egyéb vízépítési műtárgyak tervezését és kivitelezését tanulmányozta. 27 éve korában a párizsi akadémia tagja és a korábbi iskolájának az École Polytechnique-nek lett aTovább