Kedves Látogató! Üdvözöllek a Matematikusok Arcképcsarnokában!

Ez a rendszer, mint a címe is mutatja, matematikusokról és matematikáról szól elsősorban a középiskolás diákok számára. Elkészítésekor a középiskolai matematika tananyagból indultam ki. Kezdetben a normál érettségi követelménynek megfelelő anyagrészeket vettem elsősorban figyelembe. A mostani fejlesztés során bekerültek a rendszerbe az emelt szintű tananyag (analízis, valószínűségszámítás) legfontosabb fogalmai és tételei. A matematika anyag kijelölése egyben meghatározta a matematikusok körét is. Ugyanakkor több olyan fogalom és tétel is kidolgozásra került, ahol nincs nevesíthető kapcsolat valamely matematikussal.

A rendszer gerincét tehát két fő szál alkotja:

1. Az egyik a matematikusok életét mutatja be.

2. A másik a középiskolai tananyagban előforduló legfontosabb fogalmakat és tételeket tartalmazza.

A tételeket természetesen a legtöbb esetben bizonyítással együtt tartalmazza a rendszer. Több helyen a középiskolai példatárakból vett kidolgozott feladatok támasztják alá az adott tételt, vagy fogalmat. Az érdeklődő tanulók számára a nevezetes matematikai problémákból is készült egy rövid összeállítás. A matematikai érdekességek között az is találhat szórakoztató és tanulságos ismereteket, aki már leérettségizett. Készítésekor a felhasznált irodalom mellett az internet lehetőségeit is igyekeztem kihasználni. Itt most a „Matematikusok arcképcsarnokának” egy megújult harmadik verziója látható.

Néhány szó a lassan 20 éves rendszer történetéről

1. Az eredeti változat 2002 és 2005 között volt fent a Sulinet honlapján. (www.sulinet.hu/ematek). Ez a rendszer 1999 és 200 év között egy matek szakkörből született. Az eredeti cél az volt, hogy a matematika fogalmakat és tételeket kapcsoljuk össze a velük összefüggésbe hozható matematikussal illetve matematikusokkal. A „Sulinet” kérése volt, hogy az un. zöld” könyv (Összefoglaló feladatgyűjtemény) első fejezete tükröződjön benne. A szövegszerkesztővel és egyenletszerkesztővel készült HTM alapú forrásanyagot egy volt tanítványom (Steinhöfer Gábor) öntötte tetszetős formába. Ezt a változatot a Szerzői Jogvédő Hivatalnál 2002.02.25.-én nyilvántartásba vetettem. (020225007T)

2. 2005 után a Sulinet levette a rendszert az internetről, mivel ettől az évtől lépett életbe az új érettségi rendszer. Ekkor a rendszert módosítottam, eltávolítottam róla a „zöld” könyv 1. fejezetére történő hivatkozásokat. Ez a rendszer 2005-től a Bethlen Gábor Gimnázium honlapján élt tovább.

3. 2017 év őszén jutottam arra az elhatározásra, hogy vagy megszüntetem ezt a formailag már elavult rendszert vagy megpróbálom új alapokra helyezni. Végül is ez utóbbi történt. Időközben már az eszköztár is bővült. Az új eszközök (például a GeoGebra) lehetőséget teremtett egyszerűbb animációknak  a rendszerbe illesztésére. Legnagyobb örömre leányom segített ahhoz, hogy a rendszert új alapokra (Word Press) lehessen helyezni.

Összeállította Hajnal István, a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium volt tanára.

http://www.bethlen.hu

([email protected])